Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Hood & Exhaust Fan

ปัญหา

Hood & Exhaust Fan เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อดูดอากาศเสีย ควัน กลิ่น ฝุ่นละอองออกนอกโรงงานเป็นอุปกรณ์ที่ขึ้นไปทำความสะอาดยากเนื่องจากอยู่บนที่สูงยากต่อการทำความสะอาด ดังนั้นจึงมีการสะสมของฝุ่น สิ่งสกปรกต่าง ๆ บนใบพัดลม ทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก การดูดควัน ลมไม่มีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างใบพัดลมของ Hood&Exhaust Fan เป็นประจำทุก ๆ ปี

 

รูปก่อนล้าง

รูประหว่างล้าง

รูปหลังล้าง