Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

CONDENSER

ปัญหา

เป็นเครื่องควบแน่น เพื่อทำให้แก๊ส หรือไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่เกิดกับ Condenser มีดังนี้

  1. ตะกรัน สนิม โคลน ที่อุดตันตามตามท่อระบายความร้อน ทำให้การระบายความร้อนไม่ดี
  2. ทำให้การควบแน่นไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้สินเปลืองพลังงาน
  3. ทำให้การผลิตล้าช้า ผลผลิตที่ออกมาต่ำ

การแก้ไขปัญหา

  1. ทำการล้างตะกรัน สนิม อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อลดการสะสมของตะกรันในท่อน้ำ เพื่อทำให้ระบบระบายความร้อนเป็นปกติ โดยใช้น้ำยาที่ไม่กัดกร่อน เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง และระบบซีลยางต่าง ๆ
  2. ใช้น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการอุดตันในระบบท่อน้ำของ Condenser

รูปก่อนล้าง

 

 

รูประหว่างล้าง

 

 

รูปหลังล้าง