Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

SERVICES CONTRACT

บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีบริการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพื่อให้บริการตลอดทั้งปี ซึ่งบริการดังกล่าวประกอบได้ด้วย

  1. งานบริการทำความสะอาด บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในโรงงาน ซึ่งบริการของเราประกอบไปด้วย >>รายละเอียดคลิ๊ก<<

1.1 งานล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยาล้างเครื่องปรับอากาศ (น้ำยา Fin Act) และเคลือบปรับสภาพฟินคอล์ยเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยา Neutral 101 ทุก 6 เดือน

1.2 งานบริการล้างทำความสะอาดฟฟินเตอร์กรองฝุ่นของเครื่องปรับอากาศทุกเดือน

1.3 งานบริการตรวจเช็คน้ำยาแอร์ งานบริการเติมน้ำยาแอร์ ให้บริการ ทุก 6 เดือน

1.4 งานบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ดูแลอยู่ทั้งหมด เช่น ซ่อมแซมการรั่วของน้ำยาแอร์ เปลี่ยนอะไหล่แอร์ที่เสียหาย เป็นต้น

1.5 งานบริการดูแลซ่อมบำรุงและเข้าไปแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดเวลา

 

    2.งานบริการทำความสะอาด ปรับปรุงรักษาระบบน้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งบริการของเราประกอบไปด้วย >>รายละเอียดคลิ๊ก<<

2.1 งานบริการติดตั้งปั้มฟีดอัตโนมัติ เพื่อเติมน้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม ตะไคร่น้ำ เมือก ที่จะเกิดขึ้นในระบบของเครื่องคูลลิ่งทาวเวอร์

2.2 งานบริการเก็บตัวอย่างน้ำไปทำการวิเคราะห์ที่ห้องปฎิบัติการและส่งรายงานการวิเคราะห์ให้ลูกค้าทุกเดือน

2.3 งานบริการเติมน้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม ตะไคร่น้ำ เมือก โดยทีมงานของบริษัท

2.4 งานบริการล้างทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์ ตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญากับทางบริษัท