Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Our service

บริษัท อินทิเกรท เคม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีบริการงานเซอร์วิส หลายประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย

1. งานบริการล้างคูลลิ่งทาวเวอร์
2. งานบริการล้างคอนเดนเซอร์
3. งานบริการล้างเครื่อง HRSG
4. งานบริการล้างระบบ Exhaust Fan
5. งานบริการล้างเครื่อง Extruder
6. งานบริการล้าง AHU FCU CDU
7. งานบริการล้างระบบชิลเลอร์
8. งานบริการล้างเครื่อง Evaporative Condenser
9. งานบริการล้างระบบ Hot Oil
10. งานบริการล้างระบบ Vacuum Pump
11. งานบริการล้างระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อ Vacuum
12. งานบริการล้างออยคูลเลอร์
13. งานบริการล้างตู้ไฟฟ้า MDB Control Panel
14. งานบริการล้างบ่อพักน้ำ
15. งานบริการล้าง Plate Heat Exchanger
16. งานบริการล้างถังน้ำมันไฮดรอลิก

17. งานบริการล้างบอยเลอร์
18. งานบริการล้างโซ่ลำเลียง
19. งานบริการล้างฮูดดูดควันในโรงอาหาร
20. งานบริการล้างโรงงาน
21. งานบริการเปลี่ยนฟินเลอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
22. งานบริการซ่อมโครงสร้างคูลลิ่งทาวเวอร์
23. งานบริการล้างถังเก็บลม
24. งานบริการล้างโรลเลอร์
25. งานบริการเปลี่ยนสารกรองระบบ RO
26. งานบริการล้างเมมเบรน
27. งานบริการเคลือบสีอีพ็อกซี่
28. งานบริการเคลือบสีเครื่อง Press Part
29. งานบริการเคลือบสีเครื่อง Wire Part
30. งานบริการล้างตู้อบสี EDP
31. งานบริการเคลือบสีโครงสร้างอาคาร
32. งานบริการหุ้มฉนวนระบบน้ำเย็น

งานล้างระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อสารเคมี

งานล้างระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อสารเคมี

ระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อน้ำเสีย ปัญหา…

งานล้างบ่อน้ำใต้ดิน

งานล้างบ่อน้ำใต้ดิน

งานล้างบ่อน้ำใต้ดิน ปัญหา ถังน้ำจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีการสะสมของสิ่งสปรก…

Hood&Exhaust Fan

Hood&Exhaust Fan

Hood & Exhaust Fan…

งานเคลือบสีอีพ็อกซี่

งานเคลือบสีอีพ็อกซี่

งานเคลือบสีอีพ็อกซี่ ปัญหา เครื่องจักร อุปกรณ์…

Chiller

Chiller

Chiller   ปัญหา Chiller…

งานล้างพัดลมดูดอากาศ / Exhaust Fan

งานล้างพัดลมดูดอากาศ / Exhaust Fan

งานล้างพัดลมดูดอากาศ/Exhaust Fan ปัญหา Hood…

Boiler

Boiler

Boiler ปัญหา Boiler เป็นเครื่องผลิตไอน้ำ…

Wet Scrubber

Wet Scrubber

Wet Scrubber ปัญหา เกิดการอุดตันของเศษวัสดุ…

AHU

AHU

AHU ปัญหา ในระบบทำความแย็นของ AHU…

Evaporative Condensor

Evaporative Condensor

Evaporative Condensor ปัญหา Evaporative…

Roller

Roller

Roller ปัญหา เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนมีหน้าที่…

Cooling Tower

Cooling Tower

Cooling Tower ปัญหา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน…

Condenser

Condenser

CONDENSER ปัญหา เป็นเครื่องควบแน่น เพื่อทำให้แก๊ส…

Plate Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger ปัญหา…

Oil Cooler

Oil Cooler

Oil Cooler ปัญหา ออยคูลเลอร์เป็นเครื่องระบายความร้อนของระบบน้ำมันไฮดรอลิก…