Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

งานเคลือบสีอีพ็อกซี่

ปัญหา

เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และโครงสร้างของโรงงานอุตสาหกรรม และระบบท่อน้ำ ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็นต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะเกิดสนิมและผุกร่อนตามระยะเวลาการใช้งาน ถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือซ่อมแซม สนิมจะลุกลาม จนทำให้ท่อผุกร่อนและรั่วได้

  1. การผุกร่อนของท่อน้ำจะทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำ โดยไม่จำเป็น
  2. ทำให้ต้องซ่อมแซมท่อที่รั่ว ต้องหยุดเครื่องจักรทำให้กระทบกับการผลิต
  3. การซ่อมแซมแต่ละครั้งสิ้นเปลืองเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูง

 

การแก้ไขปัญหา

  1. หลังจาการขัดสนิมทาด้วยน้ำยา Rust Seal ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าสนิม และเปลี่ยนสนิมที่เหลือจากการขัดไม่หมดให้กลายเป็นโพลิเมอร์ ก่อนทำการรองพื้นด้วนสีอีพ็กซี่
  2. เคลือบสีด้วยสีอีพ็อกซี่ ซึ่งเป็นสีชนิดพิเศษที่เคลือบและป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และสามารถทนต่อการเกิดสนิม ทนต่อการผุกร่อนสูง

 

รูปก่อนปฎิบัติงาน

 

รูประหว่างการเคลือบผิว

 

รูปหลังการเคลือบผิว