Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

AHU

ปัญหา

ในระบบทำความแย็นของ AHU จะพบการอุดตันของฝุ่นและเมือกเกาะจับตามฟิน ทำให้อากาศผ่านฟินคอยล์ไม่ได้ จนในที่สุด ประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่องจะต่ำลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้

  1. ทำระบบแอร์ไม่เย็นทำให้การทำความเย็นไม่ได้ตามที่กำหนด
  2. เมือก และแบคทีเรียที่เกาะตามฟินจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
  3. ตัวเครื่องเกิดการยุบตัวด้านคอมเพลสเซอร์ เนื่องจากอากาศดูดผ่านฟินคอยล์ไม่ได้
  4. ทำให้ระบบเครื่องชิลเลอร์ทำงานหนักขึ้น สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างฟินอยู่เป็นประจำ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยกับระบบฟินคอยล์ จะไม่ทำให้ฟินคอยล์ผุกร่อน ทำให้ระบบแอร์เย็นฉ่ำได้เป็นปกติ และ ให้ทุกคนปลอดภัยจากเชี้อโรคที่มาจากแบคที่เรีย

 

 

ก่อนล้าง

 


ระหว่างล้าง


หลังล้าง