Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Oil Cooler

ปัญหา

ออยคูลเลอร์เป็นเครื่องระบายความร้อนของระบบน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่น เพื่อรักษาอุณหภูมิของระบบให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยยืดอายุของน้ำมันไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว ยึดอายุอุปกรณ์ในระบบการหล่อลื่น เช่น ซีลยาง อุปกรณ์นิวแมติก ไม่ให้เกิดการรั่วซึมของน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัญหาที่พบจะมีดังนี้

  1. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อ เป็นก้อนแข็ง ทำให้การระบายความร้อนของน้ำมันไม่ดีน้ำมันร้อน ทำให้เครื่องต้องหยุดทำงาน
  2. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อ ทำให้ระบบซีลยางในเครื่องเสื่อมสภาพเร็ว เกิดการรั่วของน้ำมัน
  3. ตะกรันที่เกาะตามท่อทำให้อุณหภูมิของน้ำมันสูงน้ำมันจะจับตัวเป็นก้อนเหนียวเร็วและเสื่อมคุณภาพในที่สุด
  4. สิ้นเปลืองน้ำมัน การหล่อลื่นของน้ำมันบกพร่องทำให้เครื่องเสียหาย

 

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างสนิมและตะกรันออกจากระบบท่อด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยต่อระบบท่อ ไม่กัดกร่อนเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ทำการล้างระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน และลดการหยุดของเครื่องจักรเพื่อหยุดซ่อมแซม

รูปก่อนล้าง

 

 

รูประหว่างล้าง

 

 

รูปหลังล้าง