Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Plate Heat Exchanger

ปัญหา

Plate Heat Exchanger เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบน้ำมันไฮดรอลิก ไอน้ำร้อน ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อปรับอุณหภูมิของระบบให้ได้ตามต้องการ  ซึ่งปัญหาที่พบจะมีดังนี้

  1. ตะกรันที่เกาะตามผิวแผ่นสแตนเลตเป็นก้อนแข็ง ทำให้การระบายความร้อนของน้ำมันไม่ดีน้ำมันร้อน ทำให้เครื่องต้องหยุดทำงาน
  2. ตะกรันที่เกาะตามผิวสแตนเลต ทำให้ระบบซีลยางในเครื่องเสื่อมสภาพเร็ว เกิดการรั่วของน้ำมัน
  3. ตะกรันที่เกาะ ทำให้อุณหภูมิของน้ำมันสูงน้ำมันจะจับตัวเป็นก้อนเหนียวเร็วและเสื่อมคุณภาพในที่สุด
  4. สิ้นเปลืองน้ำมัน การหล่อลื่นของน้ำมันบกพร่องทำให้เครื่องเสียหาย
  5. ตะกรันและสนิมที่เกาะอยู่ จะทำให้แผ่นสแตนเลส รั่ว และทำอุณหภูมิไม่ได้ตามต้องการ

การแก้ไขปัญหา

  1. ทำการล้างสนิมและตะกรันออกจากระบบด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยต่อระบบท่อ ไม่กัดกร่อนเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ทำการล้างระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดการหยุดของเครื่องจักรเพื่อหยุดซ่อมแซม
  2. ทำการเติมน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และสนิมในน้ำที่เข้ามายัง Plate Heat Exchanger เป็นประจำ

รูปก่อนล้าง

 

 

 

รูประหว่างล้าง

 

 

รูปหลังล้าง