Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Roller

ปัญหา

เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนมีหน้าที่ รีด บด อัด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ อาหาร และ พลาสติก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้

  1. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อ เป็นก้อนแข็ง ทำให้การระบายความร้อนไม่ได้ สินค้าที่ออกมาไม่ได้ตามสเปคที่ต้องการ
  2. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อ ทำให้น้ำไหลผ่านระบบผิวท่อไม่สะดวก ทำให้เกิดการอุดตัน
  3. ตะกรันที่เกาะตามผิวท่อทำให้กำลังการผลิตไม่เป็นไปตามกำหนด

 

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างสนิมและตะกรันออกจากระบบท่อด้วยน้ำยาที่ปลอดภัยต่อระบบท่อ ไม่กัดกร่อนเหล็ก ทองเหลือง ทองแดง ทำการล้างระบบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ลดการหยุดของเครื่องจักรเพื่อหยุดซ่อมแซม

รูปก่อนล้าง

 

รูประหว่างล้าง

 

รูปหลังล้าง