Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Wet Scrubber

ปัญหา

เกิดการอุดตันของเศษวัสดุ โคลน เลน สารเคมี ที่ไปเกาะจับกับลูกมิเดีย ทำให้ประสิทธิภาพการดูดไอเสียได้ต่ำ ซึ่งมีปัญหาดังนี้

  1. ลูกมิเดียเกิดการอุดตัน
  2.  Nozzle เกิดการอุดตัน

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างลูกมิเดียด้วยน้ำยาเคมี และถอดล้างหัว Nozzle ทุกหัวให้สะอาด

ก่อนล้าง


ระหว่างล้าง


หลังการล้าง