Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

งานล้างพัดลมดูดอากาศ/Exhaust Fan

ปัญหา

Hood & Exhaust Fan ทำหน้าที่ในการดูดควัน กลิ่น และไอน้ำมัน ออกจากกระบวนการผลิต จึงมีคราบไหม้ของน้ำมันฝังแน่นเกาะจับตามใบพัดโบเวอร์ เกาะจับตามท่อซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการดูดต่ำลง และเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟไหม้ได้ง่าย และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย

  1. คราบไขมันเกาะที่ใบพัดโบเวอร์ ทำให้ประสิทธิภาพการดูดควันต่ำลง
  2. คราบน้ำมันที่เกาะตามท่อ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
  3. ความสกปรกของน้ำมัน เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
  4. อาจทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตฐานของการผลิตอาหารได้

 

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก ฝุ่น ที่เกาะอยู่ในระบบท่อ และใบพัดลม อย่างน้อยทำทุก 6 เดือน เพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพการดูดได้เต็มที่ และยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนและลดการผุกร่อนของใบพัดลม

รูปก่อนล้าง

 

รูประหว่างล้าง

 

รูปหลังล้าง