Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Evaporative Condensor

ปัญหา

Evaporative condenser มีปัญหาตะกรันเกาะตามท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลเสียกับระบบทำความเย็น ทำให้สินค้าที่ทำการแช่เย็นไม่ได้คุณภาพ การควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ตามข้อกำหนด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีดังนี้

  1. การเกาะจับเป็นตะกรันแข็งตามท่อแอมโมเนียทำให้การระบายความร้อนของระบบไม่ได้
  2. เครื่องจักรที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนทำงานหนัก จนทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นกว่าปกติ
  3. ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
  4. ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในระบบทำความเย็นได้ตามที่กำหนด

 

การแก้ไขปัญหา

  1. ทำการล้างตะกรัน สนิม ตะไคร้น้ำในระบบคูอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อลดการสะสมของตะกรัน เพื่อทำให้ระบบระบายความร้อนเป็นปกติ โดยใช้น้ำยาที่ไม่กัดกร่อน เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง และระบบซีลยางต่าง ๆ
  2. ทำการ Preventive maintenance ด้วยการเติมน้ำยา ป้องกันการเกิด ตะกรัน สนิม ตะไคร่น้ำในระบบเป็นประจำ

รูปก่อนล้าง

 

 

รูประหว่างล้าง

 

 

รูปหลังล้าง