Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

Evaporative Condensor

Evaporative Condensor ปัญหา Evaporative…

Roller

Roller ปัญหา เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน ความร้อนมีหน้าที่…

Cooling Tower

Cooling Tower ปัญหา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน…

Condenser

CONDENSER ปัญหา เป็นเครื่องควบแน่น เพื่อทำให้แก๊ส…

Plate Heat Exchanger

Plate Heat Exchanger ปัญหา…

Oil Cooler

Oil Cooler ปัญหา ออยคูลเลอร์เป็นเครื่องระบายความร้อนของระบบน้ำมันไฮดรอลิก…