Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

PCX Clean

สเปร์ล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิค ล้างคราบน้ำมัน คราบสิ่งสกปรกที่เกาะตามแผงวงจรอิเล็กทรอนิค ไม่ทิ้งคราบขาวหลังการล้าง ระเหยเองได้ในตัว ไม่ทำลายชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิค

Description

สเปร์ล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิค ล้างคราบน้ำมัน คราบสิ่งสกปรกที่เกาะตามแผงวงจรอิเล็กทรอนิค ไม่ทิ้งคราบขาวหลังการล้าง ระเหยเองได้ในตัว ไม่ทำลายชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิค