Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

COCON 101 ( 2 kg/Set)

สารเคลือบเซรามิก มีส่วนผสมของผงเซรามิกที่มีความละเอียดสูงพร้อมกับอีพ็อกซี่เรชินช่วยยืดเกาะผิววัสดุได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องผสมสองส่วนเข้าดว้ยกัน ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำ สารเคมี กรด ด่าง ป้องกันการเสียดสีจากเศษวัสดุ ป้องกันการกัดกร่อนจากกระแทกของวัสถุแข็ง ทาได้พื้นที่ 2 ตารางเมตร ที่ความหนา 500 ไมครอน

Description

สารเคลือบเซรามิก มีส่วนผสมของผงเซรามิกที่มีความละเอียดสูงพร้อมกับอีพ็อกซี่เรชินช่วยยืดเกาะผิววัสดุได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องผสมสองส่วนเข้าดว้ยกัน ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำ สารเคมี กรด ด่าง ป้องกันการเสียดสีจากเศษวัสดุ ป้องกันการกัดกร่อนจากกระแทกของวัสถุแข็ง ทาได้พื้นที่ 2 ตารางเมตร ที่ความหนา 500 ไมครอน