Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

GEAR

ปัญหา

เป็นอุปกรณ์ส่งกำลัง ที่ใช้กันจำนวนมากใน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาที่เกิดกับเฟื่องเกีย ทำให้เฟืองเกียร์ชำรุดคือ

  1. ฟันเฟืองเกิดการชำรุดเนื่องจากการหล่อลื่นของน้ำมันไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำมันเสือมประสิทธิภาพหรือเฟืองเกียร์มีเศษวัสดุแข็งปะปนอยู่ ไม่มีการล้างเฟืองเกียร์ก่อนเติมน้ำมันเกียร์ใหม่
  2. การสะสมของเศษเหล็กที่เกิดการสึกหร่อของเฟืองเกียร์ การสะสมของน้ำมันที่เสือมสภาพจนเป็นโคลนเลน ทำให้น้ำมันเกียร์ที่เติมลงไปใหม่ปนกับของเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเสื่อมประสิทธิภาพ จึงทำให้การหล่อลื่นของน้ำมันไม่มีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างเฟืองเกียร์ทุกครั้งด้วยน้ำยา NC CLEAN 100 เพื่อล้างทำความสะอาด เอาตะกรันน้ำมัน เศษโลหะหลุดออกมาจากการเสียดสีของเฟืองเกียร์ ก่อนทำการเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ลงไปในระบบ

ก่อนล้าง


ระหว่างล้าง


หลังการล้าง