Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

ระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อน้ำเสีย

ปัญหา

การอุดตันในท่อ – ระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม มักพบปัญหาการอุดตัน ทำให้การส่งลำเลียงไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ปั้มทำงานหนักและเสียหายเร็วกว่ากำหนด ซึ่งเกิดจากการอุดตันของตะกรัน อุดตันของน้ำมัน ทำให้เกิดสิ่งสกปรกหลุดของไปในกระบวนการผลิต ก่อปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายได้
การเกิดสนิมในท่อ – สนิมที่เกิดในระบบท่อจะทำความเสียหายให้กับระบบท่อทั้งหมด เกิดรอยตามดและจะเกิดการรั่วในที่สุด และสนิมจะปนกับน้ำเข้าไปในระบบทำให้ระบบที่นำน้ำไปใช้งานเสียหายได้

การแก้ไขปัญหา

ทำการล้างระบบท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อน้ำเสีย อย่างน้อย 2 – 3 ปีต่อครั้ง

รูปก่อนล้าง

รูประหว่างล้าง

รูปหลังล้าง