Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Steam SR

น้ำยาป้องกันการเกิด สนิม ในระบบบอยเลอร์มีสารป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายกับ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง มีสารเคลือบป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดออกซิเจน และป้องกันการเกิดรอยตามดในบอยเลอร์อัตราการเติม 1: 850 ของน้ำในระบบ

Description

น้ำยาป้องกันการเกิด สนิม ในระบบบอยเลอร์มีสารป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายกับ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง มีสารเคลือบป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดออกซิเจน และป้องกันการเกิดรอยตามดในบอยเลอร์อัตราการเติม 1: 850 ของน้ำในระบบ