Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Rust Seal

ฆ่า กำจัดสนิมเก่า ป้องกันการลุกลามของสนิม สูตรโพลิเมอร์เคลือบผิวทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทาสีทับได้ 1 ถัง ทาได้ 56 ตารางเมตร

Description

ฆ่า กำจัดสนิมเก่า ป้องกันการลุกลามของสนิม สูตรโพลิเมอร์เคลือบผิวทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทาสีทับได้ 1 ถัง ทาได้ 56 ตารางเมตร