Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Rotor X

น้ำยาเร่งการตกตะกอนในระบบน้ำเสีย มีสารเร่งการจับตัวเป็นก้อนของตะกอนทำให้น้ำใสเร็ว น้ำยาเป็นชนิดโพลิเมอร์ ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายกับโลหะ ปูนซิเมนต์ พลาสติก อัตราการเติม 1: 750 ของน้ำในระบบ

Description

น้ำยาเร่งการตกตะกอนในระบบน้ำเสีย มีสารเร่งการจับตัวเป็นก้อนของตะกอนทำให้น้ำใสเร็ว น้ำยาเป็นชนิดโพลิเมอร์ ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายกับโลหะ ปูนซิเมนต์ พลาสติก อัตราการเติม 1: 750 ของน้ำในระบบ