Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Neutral Fin

น้ำยาปรับสภาพและเคลือบฟินคอล์ยให้สภาพฟินเป็นกลางเหมือนใช้น้ำเปล่าล้าง ไม่กัดกร่อนฟินคอล์ย ช่วยยืดอายุของฟินคอล์ยให้ยาวนานขึ้น สามารถผสมน้ำได้ถึง5 เท่า

Description

น้ำยาปรับสภาพและเคลือบฟินคอล์ยให้สภาพฟินเป็นกลางเหมือนใช้น้ำเปล่าล้าง ไม่กัดกร่อนฟินคอล์ย ช่วยยืดอายุของฟินคอล์ยให้ยาวนานขึ้น สามารถผสมน้ำได้ถึง5 เท่า