Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา NC Clean 100

น้ำยาล้างน้ำมัน จาระบี คราบสกปรก น้ำหมึก กาว คราบคาร์บอน ล้างโซ่ในอุปกรณ์เครื่องจักร จากชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่างไม่มีสารก่อมะเร็ง ระเหยเองได้ในตัว

Description

น้ำยาล้างน้ำมัน จาระบี คราบสกปรก น้ำหมึก กาว คราบคาร์บอน ล้างโซ่ในอุปกรณ์เครื่องจักร จากชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่างไม่มีสารก่อมะเร็ง ระเหยเองได้ในตัว