Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Fin Act

น้ำยาล้างฟินคอล์ยอลูมิเนียม ไม่กัดกร่อนฟินคอล์ย มีสารยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) ล้างคราบออกไชด์สีดำคราบน้ำมัน คราบจาระบีออกย่างรวดเร็ว สามารถผสมน้ำได้ถึง 25 เท่า

Description

น้ำยาล้างฟินคอล์ยอลูมิเนียม ไม่กัดกร่อนฟินคอล์ย มีสารยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) ล้างคราบออกไชด์สีดำคราบน้ำมัน คราบจาระบีออกย่างรวดเร็ว สามารถผสมน้ำได้ถึง 25 เท่า