Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Electra NC

น้ำยาล้างน้ำมัน จาระบี คราบสกปรก อุปกรณ์ไฟฟ้าในอุปกรณ์เครื่องจักร จากชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่างไม่มีสารก่อมะเร็ง ระเหยเองได้ในตัว มีกลิ่นหอม ORCHID FRESH

Description

น้ำยาล้างน้ำมัน จาระบี คราบสกปรก อุปกรณ์ไฟฟ้าในอุปกรณ์เครื่องจักร จากชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่างไม่มีสารก่อมะเร็ง ระเหยเองได้ในตัว มีกลิ่นหอม ORCHID FRESH