Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา Electra Clean

น้ำยาล้างขดลวดมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรงถ่านมอเตอร์ต้านทานไฟฟ้าได้มากกว่า 27000 โวลต์ ละลาย คราบคาร์บอน น้ำมัน ฝุ่นละอองต่าง ๆ ละเหยเองได้ในตัว

Description

น้ำยาล้างขดลวดมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรงถ่านมอเตอร์ต้านทานไฟฟ้าได้มากกว่า 27000 โวลต์ ละลาย คราบคาร์บอน น้ำมัน ฝุ่นละอองต่าง ๆ ละเหยเองได้ในตัว