Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา CT 902

ฆ่าตะไคร่ เมือก และป้องกันการเกิดใหม่ของ ตะไคร่น้ำ เมือกปลอดภัยกับโครงสร้างของคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่กัดกร่อนเหล็กของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ อัตราการเติม 75-100 ppm ของน้ำในระบบเติมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

Description

ฆ่าตะไคร่ เมือก และป้องกันการเกิดใหม่ของ ตะไคร่น้ำ เมือกปลอดภัยกับโครงสร้างของคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่กัดกร่อนเหล็กของระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ อัตราการเติม 75-100 ppm ของน้ำในระบบเติมสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง