Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา CT 901

น้ำยาล้างตะกรันออนไลและป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่อง ทำให้โคลน ตะกอนที่อยู่ในคูลิ่งทาวเวอร์ลอยตัวและระบายทิ้งได้ง่ายปริมาณการเติม1: 8500 ของน้ำ

Description

น้ำยาล้างตะกรันออนไลและป้องกันการเกิดตะกรัน สนิม โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่อง ทำให้โคลน ตะกอนที่อยู่ในคูลิ่งทาวเวอร์ลอยตัวและระบายทิ้งได้ง่ายปริมาณการเติม1: 8500 ของน้ำ