Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

น้ำยา CS 803R

น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม โคลนในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาด 200 RT ขึ้นไป ยับยั้งไม่ให้รวมตัวกันเป็นก้อน ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษกับน้ำ ไม่ทำอันตรายกับซีลยาง ทองเหลือง ทองแดง ปริมาณการเติม1: 5000 ของน้ำ Bleed Off

Description

น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม โคลนในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ขนาด 200 RT ขึ้นไป ยับยั้งไม่ให้รวมตัวกันเป็นก้อน ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษกับน้ำ ไม่ทำอันตรายกับซีลยาง ทองเหลือง ทองแดง ปริมาณการเติม1: 5000 ของน้ำ Bleed Off