Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

จาระบี ULTRA LUBE # 2 (Cartridge)

จาระบีชนิดพิเศษสำหรับงานหนัก ชนิดอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์มีสารโมลิดินัมไดซัลไฟต์ป้องกันการสึกหร่อได้ดีเยี่ยม จาระบีทนความร้อนสูงถึง 240 .C มีคุณสมบัติ Heat Reversion ถูกความร้อนสูงไม่เป็นกาก ไม่จับตัวแข็ง ใช้ในสภาวะที่มีฝุ่นละอองได้ดีเป็นจาระบีทนการชะล้างของน้ำได้สูง

Description

จาระบีชนิดพิเศษสำหรับงานหนัก ชนิดอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์มีสารโมลิดินัมไดซัลไฟต์ป้องกันการสึกหร่อได้ดีเยี่ยม จาระบีทนความร้อนสูงถึง 240 .C มีคุณสมบัติ Heat Reversion ถูกความร้อนสูงไม่เป็นกาก ไม่จับตัวแข็ง ใช้ในสภาวะที่มีฝุ่นละอองได้ดีเป็นจาระบีทนการชะล้างของน้ำได้สูง