Phone 061-5626505, 089-0269600, 093-1109007
khwanbk@hotmail.com

งานบริการทำความสะอาด บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในโรงงาน

งานบริการทำความสะอาด บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในโรงงาน

งานบริการทำความสะอาด บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในโรงงาน

1. งานล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยาล้างเครื่องปรับอากาศ (น้ำยา Fin Act) และเคลือบปรับสภาพฟินคอล์ยเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยา Neutral 101 ทุก 6 เดือน

2. งานบริการล้างทำความสะอาดฟฟินเตอร์กรองฝุ่นของเครื่องปรับอากาศทุกเดือน

3. งานบริการตรวจเช็คน้ำยาแอร์ งานบริการเติมน้ำยาแอร์ ให้บริการ ทุก 6 เดือน

4. งานบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ดูแลอยู่ทั้งหมด เช่น ซ่อมแซมการรั่วของน้ำยาแอร์ เปลี่ยนอะไหล่แอร์ที่เสียหาย เป็นต้น

5. งานบริการดูแลซ่อมบำรุงและเข้าไปแก้ไขปัญหาหน้างานตลอดเวลา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*